Regler for ophold hos Bådsted Camping

Lejrchefen har ansvaret for ro og orden og kan træffes på telefon +45 24 94 07 00.

Campingreglement samt lejrchefens anvisninger skal overholdes.

Manglende overholdelse kan i yderste konsekvens medføre bortvisning fra Bådsted Camping og betragtes som afbrudt ophold. Ved bortvisning vil beløbet for de mistede dage ikke blive refunderet.

Du bedes vise andre gæster hensyn og være opmærksom på, at støjende adfærd ikke er tilladt. I tidsrummet kl. 22 – 08 skal der være ro på Bådsted Camping.

Kørsel på pladsen er ikke tilladt.

Bådsted Camping er forbeholdt almindelige telte med et maksimalt mål på 4X5 meter. 

Brug af grill kan benyttes efter anvisning af lejrchefen.

Der må under ingen omstændigheder graves på pladsen.

Fællesfaciliteter skal efter brug efterlades rene og ryddelige.

Brug altid de opstillede affaldsbeholdere.

Skriv venligst navn på den mad du sætter i køleskabet. Ikke-navngivet mad vil blive smidt ud.

Hunde er ikke tilladt på pladsen eller i sommerhuset.

Check-in på teltplads fra kl. 13. Check-in i glampingtelt fra kl. 16. Ved forsinkelse bedes du kontakte os på info@baadstedcamping.dk.

Check-ud senest kl. 11.