Regler for ophold på pladsen

Lejrchefen har ansvaret for ro og orden og kan træffes på telefon +45 24 94 07 00.

Campingreglement samt lejrchefens anvisninger skal overholdes.

Manglende overholdelse kan i yderste konsekvens medføre bortvisning fra pladsen og betragtes som afbrudt ophold. Ved bortvisning vil beløbet for de mistede dage ikke blive refunderet.

Du bedes vise andre gæster hensyn og være opmærksom på, at støjende adfærd ikke er tilladt. I tidsrummet kl. 22 – 08 skal der være ro på pladsen.

Kørsel på pladsen er ikke tilladt.

Bådsted Camping er forbeholdt almindelige telte og campletter af et maksimalt mål på 4X5 meter. Dog råder pladsen også over et mindre område for minicampers af en maksimal længde på 6 meter. Reservation for minicampers skal ske via mail eller telefon. 

Brug af grill kan benyttes efter anvisning af lejrchefen.

Der må under ingen omstændigheder graves på pladsen.

Fællesfaciliteter skal efter brug efterlades rene og ryddelige.

Brug altid de opstillede affaldsbeholdere.

Skriv venligst navn på den mad du sætter i køleskabet. Ikke-navngivet mad vil blive smidt ud.

Hunde er ikke tilladt på pladsen.

Check-in mellem kl. 13 – 18 alle ugens dage i juli. Fra august af mellem 16 – 18. Ved forsinkelse bedes du kontakte os på info@baadstedcamping.dk.

Check-ud senest kl. 11.